ស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង!!!ហេតុផល –ដែលនាំឲ្យ​មាន​ជំងឺខ្យល់គ គឺបណ្ដាល​មកពី​ការ……….

ហេតុផល –ដែលនាំឲ្យ​មាន​ជំងឺខ្យល់គ គឺបណ្ដាល​មកពី​ការ​ចុះខ្សោយបន្តិចៗម្ដង នៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ –និងការ​កើនឡើងជាតិពុល។ ការសម្រាក និង​ហូប​មិនគ្រប់គ្រាន់ ឫ​ហូបច្រើនហើយ ប៉ុន្តែមិនបាន​ត្រឹមត្រូវ ការខ្ជិលហាត់ប្រាណ ព្រោះការហាត់ប្រាណ គឺជាការ​បញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនតាមរយះញើស និង​ធ្វើឲ្យ​មាន​អុកសីុសែនល្អនៅក្នុងខ្លួន។ ទឹក–គឺជាវត្ថុដ៏សំខាន់ជាងគេ ងើប​ពីដេក​ពេល​ព្រឹកផឹកទឹកក្ដៅអ៊ុនៗឲ្យ​បាន១កែវ​ឫ២កែវ ជួយលាង​សំអាតមេរោគ​ផ្សិត ជាតិពុលដ៏អាក្រក់ និង​ងាយ​ស្រួលបន្ទោបង់។ នៅពេល​មាន​អារម្មណ៍​ស្រេកទឹក–នោះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនអស់ហើយ ដូច្នេះការផឹកទឹក​យឺតៗ៣​លីត្រ​ក្នុង១​ថ្ងៃត្រូវផឹកនៅពេល​មិន​ស្រេក។ សូមព្យាយាមហូបបន្លែនៅពេលល្ងាច ព្យាយាមហូបទឹកពេលព្រឹក និង​ព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យ​បាន​ច្រើន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *