សាហាវណាស់ ប្រទះឃើញសពបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដាច់ខ្លួនជាពីស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាម……….

សាហាវណាស់ ប្រទះឃើញសពបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដាច់ខ្លួនជាពីស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមក្រុងព្រះសីហនុ៖ (ព័ត៌មានបឋម)​ 01.10.2019 ប្រទះឃើញសាកសពជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមដោយដាច់ខ្លួនជាពីកំណាត់ សង្ស័យជាករណីឃាតកម្ម នៅម្តុំអូរត្រេះ ។

ប្រភព៖​FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *