ជួយស៊ែរផង!!ប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន អ្នកឧស្សាហ៍ចូលបន្ទប់ទឹកតាមការ៉ាស់សាំង ប្រយ័ត្នជួបហេតុការណ៍ដូចនារីម្នាក់នេះ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានការចែកចាយតៗគ្នាជាច្រើននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកទាក់ទងនឹងករណីចោរបានធ្វើសកម្មភាពច្របាច់.កនារិវ័យក្មេងម្នាក់ប្លន់យកខ្សែ.កនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតាមការរ៉ាស់សាំងសាធារណៈនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមម្ចាស់គណនីឈ្មោះ Faa Ly បានឲ្យដឹងថា “ពួកអារន្ទះបាញ់ចោរ ខ្សែរកប៉ុណ្ណឹងសោះវាច្របាច់ក គ្នាឆក់យកដែល តែសំណាងយកមិនបាន ព្រោះវាទាត់ចំពងអាចោរនឹង ………ប្រុងប្រយ័ត្នផងអ្នកចូលបន្ទប់ទឹកនៅ ការ៉ាស់សាំងសាធារណះ….”។
នេះជាមេរៀនមួយ ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលចូលបន្ទប់តាមការ៉ាស់សាំងសាធារណៈទាំងពេលយប់ព្រលប់ និងពេលថ្ងៃ ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបហេតុការណ៍អាក្រក់បែបនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *