ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឆាយ ថន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងលោក ឃួង ស្រេង ចុះពិនិត្យការសម្ភាសន៍របស់មន្ត្រីជំរឿនលើជនអនាថា និងជនគ្មានទីលំនៅ (Video Live)

(ភ្នំពេញ)៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅម៉ោង៨យប់នេះ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឆាយ ថន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងលោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យការសម្ភាសន៍របស់មន្ត្រីជំរឿនលើជនអនាថា និងជនគ្មានទីលំនៅ នៅម្តុំផ្សារដើមគរ និងជិត Naga World។

ប្រភព៖ Fresh news

សូមទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់៖

ផ្សាយផ្ទាល់(Live)៖​ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅម៉ោង៨យប់នេះ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឆាយ ថន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងលោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងចុះពិនិត្យការសម្ភាសន៍របស់មន្ត្រីជំរឿនលើជនអនាថា និងជនគ្មានទីលំនៅ នៅម្តុំផ្សារដើមគរ និងជិត Naga World។

Posted by Fresh News on Saturday, 2 March 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *