ពិតជាថោកទាបណាស់!! បុរសម្នាក់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមមើលងាយតម្លៃស្ត្រីរោងចក្រថា……

ថ្មីៗមានaccount facebook ដែលមានឈ្មោះថា សុក្រិត ចិត្តដែក បានបង្ហោះសារខ្លីដែលមើលងាយតំលៃស្ត្រីរោងចក្រថា អរគុណនាងដែលបានបណ្តោយខ្លួនអោយខ្ញុំបោកស៊ី 

រយៈពេលយូរជិតពីឆ្នាំព្រោះតែនាងល្ងង់ខ្លួនឯងទេ នាងត្រឹមជាស្រីរោងចក្រ នាងគ្មានតំលៃសំរាប់ខ្ញុំទេនាងល្ងង់!!!!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *